ANUNȚ CONCURS PE POSTUL CONTRACTUAL VACANT DE PAZNIC PERSONAL NEDIDACTIC, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

 

Anunț privind urmărirea evaluării candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului vacant de paznic pe perioada nedeterminată.

Rezultatele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul de ocupare a postului vacant de paznic pe viață nedeterminată. 

Rezultatele obținute la proba de interviu de către candidați

 

Invitație de participare pentru achiziție lucrări Refacere și modernizare zonă recuperare- saună și bazin înot Liceul cu Program Sportiv Iași

Liceul cu Program Sportiv Iași intenționează să încheie un contract de execuție lucrări, prin achiziție directă și care are ca obiect „Refacere și modernizare zonă recuperare- saună și bazin înot Liceul cu Program Sportiv -Iași-(CORP C3) ”.

În acest sens, sunteți invitați să transmiteți oferta dvs. de preț, conform documentației de mai jos:

Invitație de participare pentru achiziție tabelă scor Sală de sport - Liceul cu Program Sportiv Iași

Liceul cu Program Sportiv Iași intenționează să încheie un contract pentru achiziția unei tabele de scor electronic pentru dotarea sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv Iași, prin achiziție directă.

În acest sens, sunteți invitați sa transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 29.03.2024, ora 14.00, conform documentației de mai jos:

Invitație de participare pentru achiziție tabelă scor Sală de sport - Liceul cu Program Sportiv Iași

Liceul cu Program Sportiv Iași intenționează să încheie un contract având ca obiect achiziționarea unei tabele de scor electronică pentru dotarea sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv Iași , prin achiziție directă.

În acest sens, sunteți invitați să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț până la data de 22.03.2024, ora 14.00, conform documentației de mai jos:

Informații

Este singurul liceu vocaţional cu profil sportiv din judeţul Iaşi şi se adresează elevilor cu vârste între 11 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe.
După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de traditie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.