Vremea

Javascript error before this line

Conform OMEC nr. 4450/03.06.2020, pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, la liceele cu program sportiv se susțin online numai proiectele lucrărilor de specialitate care au obținut calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al proiectului lucrării de specialitate. Candidații intră online în examen, în ordinea și la ora stabilită de comisie.

  Structura probelor de examen constă în:
 1. susținerea online a proiectului lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică;
 2. proba practică de specialitate, care se echivalează cu media generală la disciplina Pregătire sportivă practică din clasa a XII-a.

Susținerea lucrărilor de specialitate se va desfașura online (pe platforma G Suite) după programarea afișată: Clik aici pentru programare.

Pe conturile G Suite veti primi în data de marți 9 iunie 2020, datele de conectare la întalnirea Meet.

  În conformitate cu adresele M.E.C. 29852/22.05.2020 și 1437/DGIP/28.05.2020, Liceul cu Program Sportiv Iaşi organizează concurs pentru formarea a 3 clase profil sportiv, astfel:
 • 1 clasă ATLETISM;
 • 1 clasă HANDBAL;
 • 1 clasă FOTBAL.

Concursul va avea loc pe data de 29 iunie 2020, în sala de sport a liceului.
Probele și baremele de evaluare se regăsesc în anexă.

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul liceului sau online (e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada 2 – 25 iunie 2020.

  Dosarul va conține următoarele documente:
 1. Cerere tip de înscriere (clik aici pentru a vedea documentul);
 2. Copie după certificatul de naştere a elevului;
 3. Aviz medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
 4. Copii după cărțile de identitate ale părinților.
Modalitatea transmiterii documentelor: print screen, poze, scanări, etc.

Candidații la examenul de bacalaureat național 2020, sesiunea iunie-iulie, completează și depun în perioada 03-10 iunie 2020 la secretariatul școlii sau transmit prin mijloace electronice (e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau prin poștă documentele-tip de înscriere:
 • Cererea de înscriere
 • Cererea de recunoaștere internațională a unei limbi străine sau a competențelor digitale
 • Copie după CI și a certificatului de naștere
 • Foaia matricolă - pentru candidații din seriile anterioare care au mai susținut examenul de bacalaureat
 • Chitanța plații taxei pentru cei care au susținut două sesiuni de bacalaureat (de la ISJ Iași)
Candidații care se înscriu online se vor prezenta obligatoriu la secretariatul liceului în perioada 11-13 iunie pentru a semna tabelul de înscriere.
© 2016 Liceul cu Program Sportiv Iași. All Rights Reserved. Designed By Andrei Sorin