Dotări

Baza materială a liceului este compusă din:

 • -spaţii de învăţământ
 • -spaţii de antrenament
 • -spaţii administrative
 • -aparatură şi echipamente tehnice de predare, comunicare, învăţare
 • -mijloace proprii de transport • Clădirea destinată instruirii în domeniul şcolar formată din două corpuri, corpul vechi al şcolii şi corpul nou, dat în folosinţă în anul 2000. În această clădire se găsesc spaţiile de învăţământ care cuprind:
 • 14 săli de clasă;
 • 3 laboratoare( fizică, chimie, biologie);
 • 2 cabinete de informatică cu reţea de calculatoare conectate la internet;
 • 2 cabinete de limbi moderne;
 • 1 cabinet pentru activitatea didactică;
 • 1 bibliotecă cu peste 10.000 de volume;
 • Alte spaţii necesare activităţilor de secretariat, contabilitate, administraţie şi de gestionare a bunurilor;
 • Clădirea destinată cazării elevilor sportivi atraşi din alte localităţi, care cuprinde 8 dormitoare cu o capacitate de 50 de locuri, un spaţiu destinat pregătirii şcolare, spălătorie etc.;
 • Clădirea de dimensiuni reduse destinată dezvoltării calităţilor motrice a sportivilor în special a forţei;
 • Clădirea care cuprinde o centrală termică şi o sală de sport proiectată la standarde internaţionale destinată pregătirii şi organizării de competiţii sportive naţionale şi internaţionale. Această clădire are în componenţa sa: sala de sport propriu - zisă cu tribune, 4 vestiare pentru sportivi, 3 vestiare pentru profesori şi arbitri, cabinet medical de consultaţii şi tratament, spaţii de recuperare, saună cu bazin de recuperare şi duşuri, cabinet de fizioterapie, spaţii de cazare şi microcantină.
 • Mijloace de transport ( Dacie break şi Microbus) destinate asigurării transportului.
 • Inventarul liceului destinat desfăşurării activităţilor şcolare, sportive şi administrative, cuprinde:
 • Material şi echipament sportiv achiziţionat din creditele  primite de la bugetul local şi de stat, destinat desfăşurării pregătirii sportive;
 • Mobilier şcolar destinat spaţiilor de învăţământ ;
 • Cărţi şi reviste pentru informarea elevilor şi a cadrelor didactice;
 • Inventar audiovizual de transmitere şi prelucrare a datelor (camere video şi foto, combine muzicale, televizoare, staţii audio, faxuri, copiatoare, imprimante alb – negru şi color, reţea de calculatoare conectate la internet);
 • Alte categorii de inventar gospodăresc necesar întreţinerii şi funcţionării liceului.

Informații

Este singurul liceu vocaţional cu profil sportiv din judeţul Iaşi şi se adresează elevilor cu vârste între 11 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe.
După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de traditie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.