Selecția elevilor de clasa a IV-a pentru înscrierea în clasa a V-a

Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, precum și faptul că în perioada 2-12 iunie se desfășoară în școli activități didactice de pregătire pentru examene a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, urmate de Examenul de Evaluare Națională (15-25 iunie 2020) și Bacalaureat (22 iunie - 7 iulie 2020), procesul de selecție a elevilor de clasa a IV-a în vederea înscrierii în clasa a V-a, anul școlar 2020-2021, se va desfășura după finalizarea acestor etape, într-o perioadă care va fi comunicată de Ministerul Educației și Cercetării.

Menționăm că procesul de selecție se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5.059/2016, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile școlare în care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul de locuri. Acesta se poate realiza în baza procedurilor stabilite și comunicate publicului de către colegiile naționale și liceele ieșene la începutul semestrului al II-lea, cu eventuale modificări, impuse de măsurile privind reducerea expunerii la riscul de îmbolnăvire a copiilor și a cadrelor didactice, în funcție de evoluția pandemiei de Covid-19.

Unitățile școlare implicate vor publica pe site-urile proprii toate informațiile necesare derulării cu succes a acestei etape extrem de importante din parcursul educațional al elevilor de clasa a IV-a, până la sfârșitul anului școlar.

Inspectoratul Școlar Județean se va implica în centralizarea acestor informații într-un calendar care va fi pus la dispoziția publicului prin canalele de comunicare specifice și va monitoriza procesul de selecție în toate etapele derulării sale, în vederea respectării Regulamentului-cadru, a condițiilor de siguranță a copiilor, precum și a a dreptului acestora pentru șanse egale și acces nediscriminatoriu la educație.

Informații

Este singurul liceu vocaţional cu profil sportiv din judeţul Iaşi şi se adresează elevilor cu vârste între 11 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe.
După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de traditie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.