Vremea

Javascript error before this line

Atestat profesional 2020

Conform OMEC nr. 4450/03.06.2020, pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, la liceele cu program sportiv se susțin online numai proiectele lucrărilor de specialitate care au obținut calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al proiectului lucrării de specialitate. Candidații intră online în examen, în ordinea și la ora stabilită de comisie.

    Structura probelor de examen constă în:
  1. susținerea online a proiectului lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică;
  2. proba practică de specialitate, care se echivalează cu media generală la disciplina Pregătire sportivă practică din clasa a XII-a.

Susținerea lucrărilor de specialitate se va desfașura online (pe platforma G Suite) după programarea afișată: Clik aici pentru programare.

Pe conturile G Suite veti primi în data de marți 9 iunie 2020, datele de conectare la întalnirea Meet.

© 2016 Liceul cu Program Sportiv Iași. All Rights Reserved. Designed By Andrei Sorin