Vremea

Javascript error before this line

Admitere 2020 - înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va face direct la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Iași sau prin e-mail (la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada 2 - 5 iunie 2020.

  Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
 • Dosar plic sau cu șină
 • Copie după cartea de identitate a candidatului
 • Copie după certificatul de naştere a candidatului
 • Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini – (se ridică de la unitatea şcolară unde termină clasa a VIII-a)
 • avizului medical, cu specificația "Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
 • Copie după cartea de identitate a tutorelui
 • existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
  1. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
  2. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
  3. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
© 2016 Liceul cu Program Sportiv Iași. All Rights Reserved. Designed By Andrei Sorin