Admitere clasa a IX-a - 2021

An şcolar 2021-2022


Pentru anul şcolar 2021-2022 Liceul cu Program Sportiv Iaşi oferă 4 clase (96 de locuri):
  • 1 clasă ATLETISM - 24 locuri
  • 1 clasă HANDBAL - 24 locuri
  • 1 clasă FOTBAL - 24 locuri
  • 1 clasă MOZAIC - 24 locuri

CALENDAR
7-14 iunie 2021 Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Iași sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 2 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
15-18 iunie 2021 Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 2
18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
14 iulie 2021 Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

Informații

Este singurul liceu vocaţional cu profil sportiv din judeţul Iaşi şi se adresează elevilor cu vârste între 11 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe.
După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de traditie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.