Vremea

Javascript error before this line

Admitere clasa a IX-a - 2020

An şcolar 2020-2021


Pentru anul şcolar 2020-2021 Liceul cu Program Sportiv Iaşi oferă 4 clase (112 de locuri):
 • 1 clasă ATLETISM - 28 locuri
 • 1 clasă HANDBAL - 28 locuri
 • 1 clasă FOTBAL - 28 locuri
 • 1 clasă MOZAIC - 28 locuri

PROBELE DE APTITUDINI
2-5 iunie 2020 Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Iași sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unitați de învățământ.
9-12 iunie 2020 Desfașurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin
12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
5 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățămînt liceal respectiv, prin tiparire din aplicația informatică centralizată.

  Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
 • Dosar plic sau cu șină
 • Copie după cartea de identitate a candidatului
 • Copie după certificatul de naştere a candidatului
 • Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini – (se ridică de la unitatea şcolară unde termină clasa a VIII-a)
 • avizului medical, cu specificația "Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
 • Copie după cartea de identitate a tutorelui
 • existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
  1. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
  2. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
  3. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
© 2016 Liceul cu Program Sportiv Iași. All Rights Reserved. Designed By Andrei Sorin